Mitä tuloksia yrityksesi voi saavuttaa:

 • Ketteryys muuttuvissa markkinatilanteissa kasvaa
 • Yrityksen kilpailukyky kasvaa
 • Vaihtelu pienenee
 • Pääomaa vapautuu varastotasojen laskemisen myötä
 • Tehokkuus kasvaa
 • Toiminta vastaa todellista asiakastarvetta
 • Virhekustannukset pienenevät ja laatu paranee
 • Suunnitelmallisuus lisääntyy
 • Toimitusvarmuus paranee
 • Henkilöstö sitoutuu ratkaisemaan ongelmia/nostamaan niitä esille
 • Työturvallisuus paranee
 • Saatte lisää kapasiteettiä ilman investointeja tai lisäresurssia
 • Asetusajat pienenevät
 • Tekemällä vähemmän, saa enemmän
 • Resurssit saadaan vastaamaan työtarvetta
 • Saatte jatkuvan parantamisen toimintamallin
 • Saatte jokaiselta organisaation tasolta lisää aikaa käyttöönne

Esimerkkejä jo syntyneistä tuloksista:

 • Varastotasot tippuneet 49,3 %
 • Varastoinvestointia ei tarvinnutkaan tehdä
 • Tehtaan lopputuotevarastot kokonaan pois
 • Tuotteiden todellinen valmistuskapasiteetti kasvanut 42 %
 • Häiriöajat tippuneet 55 %
 • Samaan valmistusmäärään tarvittiin aiemmin 11 vuoroa, nyt 8
 • Tuotteita valmistetaan ABC-analyysin avulla asiakastarvetta vasten, joka tuotetta, joka päivä
 • Tuotevaihtoajat lyhentyneet 68 %
 • Hävikki/virheet laskeneet 60 %
 • Toimitusvarmuus noussut 96 %:sta 99,6 %:iin
 • Sairauspoissaolot vähentyneet 50 %
 • Samalla resurssimäärällä, jolla aiemmin oli ”kiire”, onkin aikaa tehdä nyt muitakin tehtäviä