Jokaisen yrityksen työaika jakaantuu arvoa lisäävään, välttämättömään hukkaan ja hukkaan. 
Hukka-aika eli työ, joka ei tuota asiakkaalle mitään lisäarvoa, on jaettu 8 eri lajiin. Leanin avulla näitä 8 hukkaa voi kuitenkin aina minimoida, jolloin tuote/palvelu virtaa asiakkaalle nopeammin, pienemmällä vaivalla.

hukat

Ylituotanto

Valmistatko tänään jotakin tuotettasi enemmän kuin tuotteesi/palvelusi päiväkysyntä on? Miksi? Teetkö jotain, mitä ei välittömästi tarvita seuraavassa työvaiheessa?

Onko sinulla kapasiteetista pulaa? Haluaisitko saada lisäkapasiteettia ilman kalliita lisäinvestointeja?

Ylituotanto on näistä hukkamuodoista pahin, sillä se aiheuttaa välillisesti kaikkia muita 7 hukkaa, esimerkiksi tarpeetonta resurssitarvetta, materiaalinhankintaa, varastointia ja kuljetusta. Ylituotantoa tekevät yritykset, jotka eivät usko pienien erien soveltuvan heille.

Odottaminen

Odotetaanko yrityksessäsi koneen vieressä, kun se toimii automaattisesti? Odotetaanko työkaluja, toista henkilöä tai sopivaa ajankohtaa aloittaakseen työt? Odotetaanko päätöksentekoa?

Tämä kaikki on hukkaa, minkä voi poistaa ja sujuvoittaa työntekoa. Odotus johtuu usein siitä, että työmääriä ei ole tasoitettu.

Virheet

Sattuuko yrityksessäsi virheitä? Miten kauan näiden virheiden tai vikojen korjaaminen kestää? Huomataanko kaikki virheet?

Virheellisten tuotteiden pois heittäminen tai uudelleenkäsittely vie turhaan tuottavaa aikaa, materiaaleja, varastointitilaa ja tarvitsee kuljettamista.

Kuljettaminen

Siirretäänkö yrityksessäsi keskeneräisiä tai valmiita tuotteita? Kuljetetaanko materiaaleja? Kulkeeko paperit toimistosta toiseen?

Kaikki kuljettamiset lisäävät virheen riskiä ja aiheuttavat resurssi- ja varastointitarvetta.

Liikkuminen

Miten paljon yrityksessäsi joudutaan kulkemaan/kävelemään työpäivän aikana? Pitääkö tavaroita kurkotella/hakea työpisteelle

Miten kauan yrityksessäsi joutuu etsimään tietoa? Liikkuminen lisää työturvallisuusriskiä sekä vie aikaa tuottavalta työltä.

Yliprosessointi

Teetkö tuotteen tai palvelun eteen enemmän töitä, kuin mistä asiakas on valmis maksamaan? Onko yrityksesi prosesseissa vaiheita, jotka voisi poistaa kokonaan?

Yliprosessointi sitoo resursseja turhaan sekä pidentää läpimenoaikaa.

Varastointi

Miten suuret varastot yritykselläsi on? Oletko pohtinut, minkä kokoiset varastot tarvitsette?

Raaka-aineiden, materiaalin, keskeneräisten tuotteiden sekä valmiiden tuotteiden varastointi pidentää tuotteiden/palveluiden läpimenoaikaa, tuo kustannuksia ja sitoo merkittävästi pääomaa. Varastoja ei toki voi pudottaa yhtäkkiä alas vaan se vaatii toiminnan tehostamista ja vakioimista. Ongelmat eivät myöskään tule esille korkeiden varastotasojen takia. Varasto tarkoittaa sekä fyysisten tuotteiden varastointia sekä esimerkiksi toimistossa keskeneräisen työn määrää.

Hyödyntämätön potentiaali

Onko yrityksessäsi oikeat ihmiset oikeilla paikoilla? Onko henkilöstösi otettu mukaan jatkuvaan parantamiseen? Osaatko valmentaa kysymyksillä? Onko toimintanne jatkuvaa parantamista ja henkilöstöä osallistavaa?

Hyödyntämällä yrityksessä jo olevaa osaamista ja sijoittamalla oikeat ihmiset oikeille paikoille, voi yritys saavuttaa merkittävän tehokkuuden kasvun.