TIETOSUOJASELOSTE (24.5.2018)

Mflow Improvement Oy

Y-tunnus: 2778803-7

045 643 8898

maija.holopainen@mflow.fi

 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamista, liiketoiminnan toteuttamista, asiakasviestintää, tutkimustoimintaa ja mahdollista markkinointia varten.

Mflow Improvement Oy saa tiedot ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite) sekä asiakkuuden perusteella syntyviä tietoja.

Rekisteri koostuu Mflow Improvement Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään ja päivitetään asiakassuhteen aikana. Tämän lisäksi, henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeuden saaneet käyttäjät. Pääkäyttäjä vastaa oikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin eikä muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot itsestään, pyytää nykyisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.