Miksi valitset juuri Mflow:n?

 1. Mflow:n avulla yritys saa kokonaisvaltaisen ymmärryksen nykytilasta.
 2. Teemme yrityksen kanssa yhdessä suunnitelman kehittämispolusta.
 3. Mflow:n tapa toimia on hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen, johtuen omasta taustastani, joten teoriat saavat käytännön kasvot hyvin nopeasti.
 4. Teemme käytännön toimenpiteitä organisaation jokaisella tasolla.
 5. Mittaamme ja analysoimme tuloksia, joten kehitämme asioitanne vain faktoihin perustuen.
 6. Otamme henkilöstön mukaan, jotta yritykseenne muodostuu pikku hiljaa jatkuvan parantamisen kulttuuri.
 7. Aloitamme aina pilottialueelta, jotta nopeastikin syntyvät tulokset synnyttävät imua yrityksen muilla osastoilla ja laajentaminen sujuu kuin itsestään.

Maijan osaaminen

Minulla on usean vuoden kokemus lean-oppien käytännön toimenpiteistä sekä lattiatasolla että johtoportaassa. Olen tehnyt harjoituksia itse, johtanut esimiehen roolissa lean-oppien avulla sekä kouluttanut satoja johtajia jatkuvan parantamisen menetelmiin. Olen työskennellyt myös yhdessä saksalaisen, kansainvälisesti toimivan lean-konsulttiyrityksen kanssa ja saanut heiltä paljon lisää oppia. Tiedän, mitä haasteita muutosjohtaminen voi tuoda tullessaan ja miten niitä ratkaistaan. Tiedän myös miten yritys voi saavuttaa huipputuloksia sitoutumalla jatkuvaan parantamisen.

Erityisosaamisaluettani ovat:

 1. Tuotteen/palvelun kysynnän analysointi ja tasoitus. Tuotannon- ja toiminnansuunnittelu ja toteutus asiakastarvetta vasten.
 2. Miten henkilöstö sitoutetaan ja osallistetaan mukaan jatkuvaan parantamiseen
 3. Miten tuotteiden ja palveluiden läpimenoajat lyhennetään
 4. Miten organisaation eri tasoilta vapautetaan työaikaa arvoa lisääviin tehtäviin
 5. Miten saadaan lisää kapasiteettiä ilman investointeja tai lisäresursseja
 6. Yrityksen nykytilan analysointi, tavoitetilan ja vision määritys sekä konkreettiset toimenpiteet näiden välillä

Valmentajana olen analyyttinen, kuunteleva, kokonaisuuden ymmärtävä, henkilöstön huomioiva muutosjohtaja sekä tavoitetilaa kohti etenevä.

Koulutukseltani olen tuotantotalouden DI, pääaineena Toimitusketjun johtaminen. DI-työni tein lean-oppien systemaattisesta käytöstä teollisuusyrityksen pilottiosastolla. Työhön kuului:

 • käytännön lean-harjoituksia ja -toimenpiteitä tuotannonsuunnittelussa, tuotannossa ja johdossa
 • valmentamista jokaisella organisaation tasolla
 • työn dokumentointi ja ehdotukset, miten lean-oppeja levitetään yrityksessä eteenpäin
 • muutosehdotukset ja niiden toteutus

Vahvuuteni sinun yritykselle:

 1. Olen tehnyt samoja asioita itse ja johtanut toimintaa lean-oppien avulla, joten tiedän käytännön haasteet
 2. Riippumatta toimialastasi, osaan lyhentää tuotteesi/palvelusi läpimenoaikaa
 3. Analysoimalla nykytilan, osaan yhdessä kanssasi määritellä kehittämiskohteet ja muuttaa ne konkreettiseksi tekemiseksi
 4. Saat yrityksellesi sekä teoriakoulutusta että mallit käytännön harjoituksiin, jotta voitte saavuttaa yritykseenne jatkuvan parantamisen toimintamallin. Käytämme ison osan ajasta tehden konkreettisia toimenpiteitä.

linkedin