Lean on jokaiselle toimialalle sopiva toiminnan kehittämismalli, jonka avulla saadaan mm. kilpailuetua, tehokkuutta ja ketteryyttä muuttuviin markkinatilanteisiin. Leanin perusajatus on jatkuva parantaminen, todellisen asiakastarpeen perusteella.

Lean-oppien avulla maksimoidaan asiakkaan saama arvo ja minimoidaan hukat. Toisin sanoen, luodaan asiakkaalle enemmän arvoa, vähemmillä resursseilla. Yksinkertaista.

Jos yrityksesi työaika jaetaan arvoa lisääviin toimintoihin ja hukkiin, uskallan väittää, että hukkaa on jopa enemmän.

Mitä jos asiakas saisi jatkossa tuotteensa/palvelunsa 50 % nopeammin? Leanin avulla yrityksesi voi muuttua resurssikeskeisestä asiakaslähtöiseksi.

Lean on johtamista, jossa koko henkilöstö otetaan mukaan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Johtamismalleilla ja ongelmanratkaisusystematiikalla jokainen pääsee vaikuttamaan ja antamaan oman asiantuntijuutensa peliin. Näin luodaan parhaat, vakioidut käytännöt. Tuotannon- ja toiminnansuunnittelu on merkittävässä asemassa lean-matkalla. Onnistunut lean-matka vaatii johdolta ja koko henkilöstöltä sitoutuneisuutta ja tahtoa muuttua. Kysymys ei ole mitä haluat tehdä vaan mitä sinun täytyy tehdä saavuttaaksesi tavoitteesi? 

 

Leanin 5 keskeistä periaatetta:

 1. Määritetään tuotteen tai palvelun arvo asiakkaan näkökulmasta.
 2. Tunnistetaan arvovirta ja poistetaan kaikki arvoa tuottamaton toiminta eli hukat.
 3. Järjestetään arvovirta niin, että tuote/palvelu virtaa työvaiheesta toiseen tehokkaasti, juuri oikeaan aikaan.
 4. Tuotetaan tuotetta tai palvelua imuohjauksella eli vain todellista asiakastarvetta vasten.
 5. Kehitetään toimintaa jatkuvasti ja tavoitellaan täydellisyyttä.

5-per

Kertauksena:

 • Lean on johtamistapa, jossa keskitytään parantamaan virtaustehokkuutta asiakkaalle sekä poistamaan kahdeksaa erilaista hukkaa. Nämä hukat ovat toimintoja, josta asiakas ei ole valmis maksamaan, sillä ne eivät tuota yhtään lisäarvoa. Hukkaa löytyy kaikkialta.
 • Lean-ajattelun avulla parannetaan mm. asiakastyytyväisyyttä, toimitusvarmuutta, laatua, pienennetään toiminnan kustannuksia ja lyhennetään prosessin läpimenoaikoja
 • Lean-periaatteet soveltuvat jokaisen organisaation johtamiseen, joka haluaa kehittää toimintaansa ja varmistaa kilpailukykynsä tulevaisuudessa
 • Lean-periaatteiden mukaisesti johdettu organisaatio kehittyy jatkuvasti: prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä, yrityksen kilpailukyky paranee merkittävästi ja joustavuus muuttuvissa markkinatilanteissa kasvaa


Miksi
Lean-hankkeet sitten epäonnistuvat?

 • Teittekö yksittäisiä parannusprojekteja ja ihmettelette miksi toimintatavat eivät juurru?
 • Onko johto kentällä? Osallistuuko johto jatkuvaan parantamiseen?
 • Näkyykö Lean omassa työssäsi? Muutenkin kuin yksittäisinä työkaluina?
 • Onko jatkuva parantaminen teidän strategiassa mukana?
 • Vaaditaanko teillä tarpeeksi? Haluatteko todella muuttaa toimintatapaanne ja olla maailmanluokan yritys?
 • Kuvasitteko yrityksen todellisen nykytilan?
 • Yritittekö kopioida lean-mallinne jostain vai rakensitteko toimintanne itse?
 • Onko toimintanne todellisen asiakastarpeen ohjaamaa?

Löydät luultavasti vastauksen vastaamalla rehellisesti näihin kysymyksiin. Jos joku jäi vielä epäilyttämään, ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä.

mita_lean_on2